Velkommen til Vejle Grundejerforening

Ordinær generalforsamling torsdag, den 19. marts 2020 blev aflyst.

Der blev i stedet afholdt en ekstraordinær generalforsamling torsdag, den 27. august 2020.

Iben Have Thomsen ønskede ikke genvalg, og udtrådte af bestyrelsen.

Som nyt medlem af bestyrelsen nyvalgtes Inge Elise Due, Løsning, for en periode på 3 år.
Øvrige valg var genvalg, og bestyrelsen har efterfølgende foretaget uændret konstituering.

Om øvrige kurser: Se mere i Magasinet Danske Udlejere eller på www.danskeudlejere.dk

----------oooOooo----------

Vejle Grundejerforening blev stiftet i Vejle den 23. maj 1890 og har i dag over 240 medlemmer.

Foreningen er tilsluttet Danske Udlejere, der blev stiftet i Aarhus i 1899, og som i dag har 27 tilsluttede medlemsforeninger med ca. 3500 udlejermedlemmer og 1500 parcelhusmedlemmer.

Foreningens formål er bl.a. at yde medlemmerne hjælp og vejledning med hensyn til lejerforhold samt via kursus- og anden informationsvirksomhed at orientere om aktuelle emner, der berører udlejere og andre grundejere.

Medlemmer kan gratis indlægge annoncer om ledige bolig- og erhvervslejemål på >>>> www.leje-portalen.dk <<<<.

Sitet er særdeles velbesøgt, det er en meget effektiv "markedsplads", og det er gratis for potentielle bolig- og erhvervslejere at besøge siden.

Medlemmer har også adgang til gratis at benytte de dokumenter, der stilles til rådighed under fanebladet "Formularer".

Kontakt eventuelt kontoret eller bestyrelsen for nærmere oplysninger eller se foreningens vedtægter.